FIFA 16 – DLS 2016 & FTS

1

FIFA 16 – DLS 2016 & FTSLOGO

KIT 1
proxy?url=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FiOB
KIT 2
proxy?url=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2Fdgd
KIT 3
proxy?url=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2F4aA

Thông tin về game chuẩn xác nhất