GALATASARAY – DLS 16/17 & FTS

1

GALATASARAY – DLS 16/17 & FTSGALATASARAY 2017/2018 – DLS 16/17 & FTS
LOGO
HOME 1
HOME 2
AWAY 1
AWAY 2
GK 1
GK 2

Thông tin về game chuẩn xác nhất