Kits Borussia Dortmund 2019 – 2020 Dream League Soccer 2019 & First Touch Soccer

3
Kits CLB Borussia Dortmund mùa giải 2019 – 2020 Bundesliga dành cho phiên bản Dream League Soccer 2019 & First Touch Soccer

LOGO
Link : https://i.imgur.com/n8SxMoA.png

 

HOME
Link : https://i.imgur.com/nnKno4w.png
AWAY
Link : https://i.imgur.com/T2qHQrt.png
GK HOME
Link : https://i.imgur.com/Cd9GAJh.png
GK AWAY
Link : https://i.imgur.com/sXthRn3.png

Thông tin về game chuẩn xác nhất