Kits Tottenham Hotspur 2021 – Dream League Soccer 2020

0

Kits clb Tottenham Hotspur mùa giải Premier League  năm 2020 – 2021…DLS,dls,dls
Cách sử dụng Kits : Sao chép Liên kết 
Bước 1 : Chọn Edit Kit
Bước 2 : Chọn Custom
Bước 3 : Dán Link Kit vào ô trống.

LOGO
Link : https://i.imgur.com/1w7Yhsr.png

 

HOME
Link : https://i.imgur.com/ybRBf9X.png
AWAY
Link : https://i.imgur.com/3R14FVf.png
GK HOME
Link : https://i.imgur.com/MysNLY2.png
GK AWAY
Link : https://i.imgur.com/ZXEBxgd.png

Thông tin về game chuẩn xác nhất