Mod Manchester United 2018

0

Mod Manchester United 2018Mod Manchester United
Version : 5.054
Created : Nguyễn Barca
Mod theo phong cách MU 
* MOD MONEY
* MOD UNLOCK

* SỬ DỤNG HÌNH ẢNH CỦA TEAM MU
* ICON MỚI

* MOD BACKGROUND MU
* MOD BUTTON MU

* TEAMMANGEMENT MỚI 
* HUD RADAR VỚI HÌNH ẢNH LOGO MU CÁCH ĐIỆU

Thông tin về game chuẩn xác nhất