MOD PES 18

0

MOD PES 18
MOD PES 18 
LINK BẢN MOD ( 5.04 )

* UPDATE HÌNH ẢNH HOÀN TOÀN MỚI
* BUTTON MỚI
* ICON MỚI
* MOD TEAMMANGEMENT
* MOD MONEY
* MOD BUTTON LOGO 
* MOD UNLOCK ALL PLAYER
* MOD REPLAY VTV6
————————————————————-
* MỌI HÀNH ĐỘNG SAO CHÉP REVIEW MOD YÊU CẦU PHẢI GHI LINK TẢI Ở PAGE

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, văn bản
Không có văn bản thay thế tự động nào.
Không có văn bản thay thế tự động nào.
Không có văn bản thay thế tự động nào.
Trong hình ảnh có thể có: mọi người đang chơi thể thao
Không có văn bản thay thế tự động nào.


LINK 1

LINK 2

Thông tin về game chuẩn xác nhất