VIỆT NAM – DLS 2019 & FTS

2

VIỆT NAM – DLS 2019 & FTSLOGO
link: https://i.imgur.com/qyxHAI3.png

PARK HANG SEO

HOME
link: https://i.imgur.com/u5Pi5hp.png

Việt Nam 2019 AFC

HOME
link: https://i.imgur.com/URtNAzI.png

AWAY
link: https://i.imgur.com/RTIG7yx.png

GK HOME
link: https://i.imgur.com/0IeyyQf.png

GK AWAY
link: https://i.imgur.com/U9tYav6.png

———————————-
Việt Nam AFF Champoins 2018

KIT
link: https://i.imgur.com/RDmoxhi.png

VIỆT NAM 2018 – DLS & FTS


HOME
link: https://i.imgur.com/QBPv2n4.png

AWAY
link: https://i.imgur.com/WHVIqmK.png

GK HOME
GK AWAY

TRAINING 1
link: https://i.imgur.com/npjsdem.png

TRAINING 2
link: https://i.imgur.com/86Cl7tX.png

TRAINING 3
link: https://i.imgur.com/Xg9Yt3r.png

=============================================

VIỆT NAM 2017 – DLS 2018 & FTS
(V3.0)
HOME
AWAY
GK HOME
************************************************
VIỆT NAM 2016/2017 – DLS 2016 & FTS

HOME (V2.0)

AWAY (V2.0)
GK HOME (V2.0)

GK AWAY (V2.0)
——————————————————————————-
LOGO NEW

HOME (New)
AWAY (New)
GK (New)
——————————————————————————————————————–
VIỆT NAM U21 – DLS 2016 & FTS
KIT 1
KIT 2
KIT TRAINING
———————————————————————————-
VIỆT NAM FUTSAL 2016 – DLS 2016 & FTS
HOME

AWAY
GK
———————————————————————–
VIỆT NAM 2012/2013 – DLS 2016 & FTS
HOME
AWAY
GK HOME
GK AWAY
———————————————————————–
HOÀNG XUÂN VINH VÔ ĐỊCH BẮN SÚNG OLYMPIC

VIỆT NAM NIKE
———————————————————————————-
VIỆT NAM 2014-2015 – DLS 2016 & FTS

HOME
AWAY
GK HOME

GK AWAY
———————————————————————————-
U19 – VIỆT NAM NIKE – DLS 2016 & FTS
HOME
AWAY
GK HOME
GK AWAY

Thông tin về game chuẩn xác nhất